Tuesday, 19 March 2019
หน้าแรก arrow ความหมายของตัวอักษรจีน
Main Menu
 หน้าแรก
 เกี่ยวกับ โหราศาสตร์จีน
 ประวัติและผลงานอาจารย์
 คุณประโยชน์วิชาดวงจีน
 หลักสูตรอบรมดวงจีน
 ดวงจีนกับการเลือกคู่ครอง
 ความหมายของตัวอักษรจีน
 พิธีการวางฮวงซุ้ย
 วิเคราะห์ดวงคนดัง
 ใหว้เจ้าองค์ใหน ?
 ทดสอบตั้งดวงจีน
 กระดานถาม-ตอบ
 แนะนำหนังสือ
 ติดต่อเรา

ผู้มาเยือนออนไลน์
เรามี 25 ผู้มาเยือน ออนไลน์

จำนวนครั้งที่เข้าชม

ความหมายของตัวอักษรจีน   พิมพ์ 
ตัวอักษรในดวงจีนมีทั้งหมด 22 ตัว แบ่งเป็นราศีบน(ราศีฟ้า) 10 ตัว และ ราศีล่าง(ราศีดิน) 12 ตัว มีธาตุและพลังต่างๆกำกับ ดังตารางดังต่อไปนี้

ตารางแสดงราศีบน 10 ตัว

รหัส (ลำดับ)
ตัวอักษรจีน
วิธีอ่าน
ธาตุ
พลัง
1
กะ
ไม้
เอี้ยง
2

อิก
ไม้
อิม
3
เปี้ย
ไฟ
เอี้ยง
4

เต็ง
ไฟ
อิม
5
โบ่ว
ดิน
เอี้ยง
6
กี้
ดิน
อิม
7
แก
ทอง
เอี้ยง
8
ซิง
ทอง
อิม
9
ยิ่ม
น้ำ
เอี้ยง
10
กุ่ย
น้ำ
อิม

 

ตารางแสดงราศีล่าง 12 ตัว

รหัส (ลำดับ)
ตัวอักษรจีน
วิธีอ่าน
ธาตุ
พลัง
นักษัตรย์
1
จื่อ
น้ำ
เอี้ยง
ชวด
2
ทิ่ว
ดิน
อิม
ฉลู
3
เอี้ยง
ไม้
เอี้ยง
ขาล
4
เบ้า
ไม้
อิม
เถาะ
5
ซิ้ง
ดิน
เอี้ยง
มะโรง
6
จี้
ไฟ
อิม
มะเส็ง
7
โง้ว
ไฟ
เอี้ยง
มะเมีย
8
บี่
ดิน
อิม
มะแม
9
ซิง
ทอง
เอี้ยง
วอก
10
อิ้ว
ทอง
อิม
ระกา
11
สุก
ดิน
เอี้ยง
จอ
12
ไห
น้ำ
อิม
กุน

*ค่าพลัง เอี้ยง คือ พลังหยาง หรือ พลังบวก เป็นพลังของเพศชาย ส่วนพลังอิม คือตรงกันข้าม เป็นพลังลบ หรือ พลังของเพศหญิง 


หัวข้อยอดนิยม
ดวงจีนของท่าน
ทดสอบตั้งดวงจีน
หลักสูตรอบรมดวงจีน
เจ้าแม่กวนอิม
ใหว้เจ้าองค์ใหน ?

Latest News
การใช้ฤกษ์คลอดบุตร
ความรอบคอบ บันไดสู่ความสำเร็จ
ฮวงจุ้ยกับสถานที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความเป็นมาของการเริ่มต้นการสอนของอาจารย์
วิกรม กรมดิษฐ์